ДАХАБ, ЧЕРВЕНЬ 2021

УВАГА

5 – 14 червня 2021 року в славетному місті Дахабі відбудеться курс, присв’ячений вивченню ‘Нртта Садани’ відповідно до методики школи.  ‘Нртта’ є чистим танцем, тобто діяльністю, яка дозволяє ритмічному струму життя, що захований глибоко у тілі, проявитись через кінцівки у процесі природнього розміщення долоней та стоп у просторі.  Рухи, що пропонуються до вивчення сприяють змінам рухомості суглобів, дозволяють індивідууму опанувати рух від центра, а також пропонують можливість відчути тонкі аспекти того, що відбувається в асані.  До курсу можуть залучитись будь-яка особа, яка має таке бажання, за умови що така особа має досвід використання підготовчої форми.  Досліджуємо далі… Розглянемо підвалини махамудри.

Реєстрація є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ДЛЯ ВСІХ потенційних учасників, здійснюється через реєстраційну сторінку і закінчується 28 травня 2021 року.

ВНИМАНИЕ

5 – 14 июня 2021 года в славном городе Дахабе состоится курс, посвященный изучению ‘Нртта Саданы’ в соответствии с методикой школы. ‘Нртта’ – это чистый танец, то есть, деятельность, которая позволяет ритмическим токам жизни, сокрытым в глубинах тела, проявиться в конечностях в процессе естественного размещения ладоней и стоп в пространстве. Предлагаемые для изучения движения способствуют раскрепощению суставов, позволяют индивидууму двигаться от центра, а равно и подводят к возможности ощутить тонкие аспекты того, что происходит в асане. В курсе могут принять участие все желающие, имеющие опыт работы с предварительными формами. Продолжаем исследования… Рассмотрим основы махамудры.

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ потенциальных участников, осуществляется через регистрационную страницу и заканчивается 28 мая 2021 года.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.